Chuyên đề: Dự án đầu tư: lập và phân tích tài chính - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Dự án đầu tư: lập và phân tích tài chính

 

Giảng viên Đinh Thế Hiển

 

Nội dung bài giảng:

 1. Quy trình lập dự án đầu tư
 2. Hướng dẫn xây dựng phương án tài chính dự án đầu tư
 3. Phân tích hiệu quả tài chính của dự án đầu tư

 

Tóm tắt bài giảng

Nếu một CEO không hiểu biết dự án đầu tư sẽ gặp rất nhiều khó khăn: trong quá trình thực thi không giống như kế hoạch ban đầu, không nhìn thấy hết những điểm mấu chốt của dự án hay tập trung quá sâu vào nội dung mà không thấy được tính chất của dự án dẫn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bị đình trệ, hao tổn chi phí và nguồn lực. Vì vậy, với góc độ là một CEO hay chủ doanh nghiệp, việc hiểu một cách đúng đắn về dự án đầu tư là rất quan trọng. 

Phần 1: Quy trình lập dự án đầu tư

Dự án đầu tư trước hết sẽ được hội đồng quản trị, ban giám đốc công ty thẩm định nội bộ.

Dự án đầu tư là tài liệu chính thức để các tổ chức tài chính thẩm định, đánh giá cho vay vốn.

Dự án đầu tư là tài liệu chính thức để các công ty đối tác, quỹ đầu tư tham khảo, đánh giá.

Những vấn đề cần tìm hiểu khi lập dự án đầu tư: (10 vấn đề)

Phân công xây dựng dự án đầu tư: (6 công việc)

Mỗi vấn đề đều có CEO tham gia với vai trò là người chỉ đạo. CEO cũng là người có trách nhiệm chính trong việc lên ý tưởng đầu tư. Có thể có rất nhiều ý tưởng đầu tư nhưng chỉ có 1 ý tưởng đầu tư làm nền tảng để lập nên dự án.

Có 2 công việc quan trọng trong 6 công việc:

Thông tin về thị trường (đầu ra):

 • Nghiên cứu thị trường có đủ rộng để triển khai dự án.
 • Giá bán cho phù hợp, bán như thế nào, phân khúc nào.
 • Dự báo điểm đạt, vượt ngưỡng trong tương lai.
 • Số liệu phải chính xác, trích nguồn rõ ràng, không trốn tránh, bóp méo số liệu.

Phương án tài chính:

 • Nếu số liệu đầu vào không được thu thập 1 cách nghiêm túc thì khi tính toán các chỉ số tài chính sẽ làm sai lệch kết quả và mất đi tính đúng đắn của số liệu.
 • Tính đoán để đề xuất ra các phương án đầu tư và lựa chọn phương án nào là hợp lý.

Phần 2: Phân tích hiệu quả tài chính của dự án đầu tư

Các yếu tố phân tích tài chính dự án đầu tư:

 • Chi phí đầu tư : chú ý các hoạt động đầu tư vào chất lượng sản phẩm.
 • Nguồn vốn đầu tư: đối với các dự án sản phẩm mới hoặc dự án quy mô lớn thì cơ cấu vốn vô cùng quan trọng.
 • Chi phí sản xuất kinh doanh: nếu dự án có quy mô lớn,  nằm trong môi trường cạnh tranh thì cần phải đầu tư máy móc thiết bị để tăng năng suất và giảm chí phí.
 • Doanh thu: cần dựa vào phân tích thị trường. Doanh thu có vai trò quyết định hiệu quả đầu tư.
 • Lợi nhuận: thuế thu nhập doanh nghiệp ảnh hưởng tới lợi nhuận và hiệu quả dự án đầu tư.
 • Dòng tiền: là Vòng đời dự án. Tỷ suất chiết khẩu ảnh hưởng quan trọng đến hiệu quả dự án đầu tư.

Các chỉ số hiệu quả tài chính dự án đầu tư:

 • NPV (Net present value)
 • NPV phụ thuộc vào dòng tiền ròng các năm và tỷ suất chiết khấu r, khi tỷ suất chiết khấu r tăng thì tổng dòng tiền chiết khấu tăng và ngược lại.
 • IRR (Internal rate of return)
 • Tỷ suất chiết khấu mà tại đó NPV bằng 0 thì được gọi là tỷ suất hoàn vốn nội tại (tỷ suất sinh lời bình quân hàng năm của dự án trong suốt vòng đời dự án).
 • Khi IRR > tỷ suất chiết khấu r thì NPV dương và ngược lại.

Dự án có hiệu quả khi:

 • NPV/Vốn đầu tư > 15% (công nghệ +15%, khác +5%)
 • IRR> Lãi vay ngân hàng + 5%
 • Thời gian hoàn vốn/vòng đời dự án < 70%

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 


Phần 1 -  Dự án đấu tư: Lập và đánh giá tài chính.

GV Đinh Thế Hiển

 

Bình luận