Chuyên đề: Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, P2/2 - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, P2/2

 

 

Giảng viên Bùi Thị Lệ Phương

 


Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, P2/2

GV.Bùi Thị Lệ Phương

Bình luận