Chuyên đề: Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, P2/2 - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, P2/2

 

 

Giảng viên Bùi Thị Lệ Phương

 

Nội dung bài giảng:

 1. Kế toán tài chính và kế toán quản trị
 2. Những việc cần làm trong doanh nghiệp

 

Tóm tắt bài giảng

Phần 4 và 5 thuộc bài tiếp theo phần nâng cao của chuyên đề "Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp"

4. Tình hình kế toán hiện nay trong doanh nghiệp

Những vấn đề chung về công tác kế toán mà các doanh nghiệp hiện nay thường gặp:

 • Thái độ chủ quan, không biết cập nhật những thông tin, những văn bản luật, thông tư mới để áp dụng cho doanh nghiệp mình
 • Đạo đức nghề nghiệp chưa được tốt, và có nhiều trường hợp không tuân thủ đọa đức nghê nghiệp như: biển thủ tài sản doanh nghiệp, không bàn giao chứng từ đầy đủ, đe dọa doanh nghiệp..
 • Kỷ luật lao động
 • Ý thức trách nhiệm
 • Nhảy việc: trung bình thì kế toán nên làm cho doanh nghiệp từ 6 tháng trở lên mới gây được sự tin tưởng của giám đốc ddooid với mình cugx như hiểu rõ tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
 • Chỉ chú trọng tới kế toán thuế mà không quan tâm đến kế toán quản trị, không tham gia vào việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, chủ doanh nghiệp: không hiểu rõ công viêc, những đặc trưng và những vấn đề cần khai thác nhờ những số liệu kế toán, do đó không coi trọng công viêc kế toán, và trả lương thấp.

5. Những việc cần làm để cải thiện công tác kế toán trong doanh nghiệp hiện nay

 • Phân biệt giữa tài chính cá nhân và chi phí kinh doanh: những chi phí chi tiêu cho cá nhân mà không phải công ty thì không được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp
 • Lập chứng từ kê toán theo đúng quy định
 • Lập sổ kế toán: đôn đốc kế toán làm, để theo dõi những hoạt động của doanh nghiệp và cung cấp cho cơ quan chức năng
 • Xây dựng chức năng nhiệm vụ của phòng kế toán: xem xem kế toán lên báo cáo những chức năng, hoạt động những việc cần làm của kế toán
 • Xây dựng các quy trình của phòng kế toán: để kiểm soát kế toán có làm hay không và làm đúng hay không
 • Phân biệt chi phí trong kỳ và chi phí đầu tư dài hạn
 • Tập hợp doanh thu và chi phí để tính lợi nhuận và các chỉ số kinh doanh
 • Phân tích: doanh thu – chi phí – lợi nhuận
 • Kiểm tra hoạt động kế toán
 • Lập kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách từng kỳ kế toán

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 

 

Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, P2/2

GV.Bùi Thị Lệ Phương

Bình luận