Chuyên đề: Khởi Nghiệp Toàn Cầu - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Khởi Nghiệp Toàn Cầu

 

 

Giảng viên FRANCIS HÙNG

 


Phần 1, Khởi Nghiệp Toàn Cầu

Giảng viên FRANCIS HÙNG

 

Bình luận