Chuyên đề: Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên

 

Giảng viên Tạ Phước Thạnh

 

Nội dung bài giảng:

  1. Khái niệm về Coaching
  2. Quy trình coaching chuyên nghiệp
  3. Ứng dụng các công cụ trong việc

 

Tóm tắt bài giảng

Nếu anh chị đang ĐAU ĐẦU trong quản lý công việc và quản lý nhân viên của mình vì họ làm việc thiếu trách nhiệm hay MỆT MỎI. Vì hàng ngày, hàng giờ anh chị phải đốc thúc, giám sát nhân viên hoặc thậm chí là TIÊU TỐN NHIỀU THỜI GIAN cho các buổi họp nhưng thái độ làm việc của nhân viên vẫn không chịu thay đổi thì thông qua chuyên đề “Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên” sẽ cung cấp cho anh chị những kiến thức nền tảng để giải quyết những vấn đề trên.

Kỹ năng coaching

“Nếu cho ai một con cá, bạn có thể nuôi sống anh ta một ngày. Nhưng nếu chỉ anh ta cách câu cá, bạn có thể giúp anh ta sống cả đời”  Ngạn ngữ

Từ câu ngạn ngữ trên liên tưởng đến 1 doanh nghiệp, nếu người quản lý hướng dẫn cho nhân viên của mình thực hiện công việc để họ phát triển hơn, huấn luyện nhân viên từ đơn năng sang đa năng từ đa năng sang toàn năng thì việc kinh doanh của doanh nghiệp mới hiệu quả và thành công. Đó được gọi là kỹ năng coaching của người quản lý. Một điều quan trọng là huấn luyện nhân viên dựa trên những gì họ đã có sẵn, năng lực của họ, luôn hỏi han nhân viên, đừng bỏ rơi nhân viên của mình và huấn luyện kèm cặp dựa trên mục tiêu cụ thể hàng ngày, hàng giờ của doanh nghiệp chúng ta.

Lợi ích của việc coaching

Việc huấn luyện sẽ giúp người nhân viên phát triển, đạt kết quả trong công việc từ đó giúp người quản lý giảm áp lực trong công việc, tạo được đội ngũ kế thừa nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí, tăng mức độ hài lòng và tạo môi trường văn hóa tích cực.

Quy trình coaching chuyên nghiệp

Một quy trình huấn luyện chuyên nghiệp trải qua 4 bước: xác định nhu cầu -> lập kế hoạch huấn luyện -> thực hiện huấn luyện -> theo dõi và đánh giá. Quy trình này chỉ có thể hiệu quả khi và chỉ khi có sự phối hợp giữa người quản lý và người nhân viên về mục đích, thời gian, phương thức và cam kết.

Mô hình GROW trong công tác huấn luyện

Mô hình GROW giống như bản kế hoạch lập cho một chuyến đi xa. Dựa trên lộ trình đã xây dựng trước đó, bạn giúp các nhân viên của mình quyết định địa điểm họ định đến (Goal - Mục tiêu) và xác định vị trí hiện nay của họ (Reality - Thực tại). Sau đó, cân nhắc những lựa chọn khác nhau cho chuyến đi (Options - Giải pháp). Cuối cùng, bạn cần bảo đảm tất cả mọi người đều quyết tâm thực hiện chuyến đi, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho mọi tình huống và trở ngại có thể gặp trên đường (Will – Ý chí).

Phản hồi hiệu quả

Phản hồi là thông tin liên quan đến kết quả công việc hoặc hành vi để từ đó dẫn đến hành động nhằm khẳng định hoặc phát triển kết quả hay hành vi đó.

Tóm lại, kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên là là kỹ năng quan trọng mà các nhà quản lý cần phải nắm được nhằm chia sẻ gánh nặng công việc của mình với nhân viên. Bạn cần phải gieo hạt giống 

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 

Phần 1 -  Kỹ năng huấn luyện và kèm cặp nhân viên.

GV Tạ Phước Thạnh

 

Bình luận