Chuyên đề: Làm việc nhóm và xây dựng nhóm hiệu quả - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Làm việc nhóm và xây dựng nhóm hiệu quả

 

Giảng viên Lê Duy Quang

 

Nội dung bài giảng:

 1. Làm việc nhóm và các yếu tố tạo nên một nhóm làm việc hiệu quả
 2. Giai đoạn phát triển
 3. Các kĩ năng cần thiết để làm việc nhóm thành công

 

Tóm tắt bài giảng

“Con thuyền không thể đi về phía trước nếu mỗi người chèo một hướng.” 

“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau.”

Kĩ năng tương tác, làm việc với con người và làm sao để nó mang lại hiệu quả cao là rất khó. Tuy nhiên, đây là yếu tố chủ chốt để thành công trong bất cứ hoạt động kinh doanh nào.

1. Đội, nhóm và làm việc nhóm:

Đội nhóm là một nhóm người có tổ chức làm việc cùng nhau để đạt được mục tiêu chung nào đó mà tất cả phải cùng chia sẻ trách nhiệm.

Làm việc nhóm là nỗ lực của các thành viên để hoàn thành mục tiêu chung. Do đó, cần phải có những nguyên tắc, hay mục tiêu chung để làm việc hiệu quả.

Những yếu tố cốt lõi để đưa nhóm đến thành công:

 • Yêu cầu công việc: mục tiêu rõ ràng, phân công công việc hiệu quả cho từng thành viên. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất để định hướng nhóm đi đúng.
 • Tính năng động của nhóm: gồm 6 yếu tố: sự hỗn loạn, mâu thuẫn, hợp tác, kiểm soát, đồng thuận, cam kết.
 • Nhu cầu cá nhân: thường thì yếu tố này ít được quan tâm, nhưng ngày càng có nhiều doanh nghiệp nhận ra được tầm quan trọng của nó và ngày càng cải thiện hơn.

Thường một nhóm sẽ trải qua những giai đoạn sau:

 • Hình thành
 • Giông bão
 • Ổn định
 • Hiệu suất cao

2. Các mô hình làm việc nhóm:

Để làm việc nhóm hiệu quả không phải là một người cố gắng níu giữ người còn lại mà cả hai cùng bắt tay nhau hướng về mục tiêu.

Nguyên nhân nhóm làm việc không thành công:

 • Không có giá trị cốt lõi
 • Không có mục tiêu chung
 • Phối hợp – Phân công – Thực hiện không có quy trình hoặc không rõ ràng

Những mô hình làm việc nhóm hiệu quả cho doanh nghiệp:

Mô hình G.R.I.P

Mô hình Get – Give – Merger – Go:

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 

Phần 1 - Làm việc nhóm và xây dựng nhóm hiệu quả

GV Lê Duy Quang

 

Bình luận