Chuyên đề: Mô hình chiến lược Marketing 7P - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Mô hình chiến lược Marketing 7P

 

Giảng viên: Võ Văn Quang

 

Nội dung bài giảng:

  1. Tư duy chiến lược
  2. Mô hình kéo và đẩy quản trị thương hiệu
  3. Mô hình 7P Marketing
  4. Xây dựng thương hiệu

 

Tóm tắt bài giảng 

Trong vài năm gần đây, các doanh nghiệp thành công và bền vững đều là những doanh nghiệp quan tâm tới thị trường, khách hàng, hay còn gọi là Marketing hướng tới khách hàng.

Marketing giúp hình thành Sản phẩm hay cách thức để thỏa mãn Nhu cầu của Con người; không những thế marketing giúp con người nhận ra những khát vọng (Nhu cầu chưa được thỏa mãn) để thúc đẩy họ vươn lên; marketing giúp con người nhận rõ bản thân mình với những người xung quanh, giữa sản phẩm (lợi ích, giá trị) này với sản phẩm (lợi ích, giá trị) khác.

3 cấp độ của mô hình 7P:

Mô hình 7P là phiên bản nâng cấp mô hình 4P (marketing mix) của Philip Kotler

Mô hình Marketing 7P là một trong những lý thuyết theo xu hướng nâng cao vị thế của marketing trong quản trị doanh nghiệp và quản trị tổ chức. Gồm 3 nấc:

Nấc 1 là “4P” tức 4 yếu tố cơ bản trong quản trị marketing. Đó là nhóm các giải pháp (hay chiến lược) gồm Sản phẩm, từ ý tưởng cho đến sản xuất ra sản phẩm; Nhóm kế tiếp là các giải pháp Giá, từ chi phí cho đến chiết khấu phân phối và giá tiêu dùng; Kế đến là các giải pháp về Phân phối và bán hàng và sau cùng là các giải pháp Quảng bá thương hiệu sản phẩm (nên nhớ là quảng bá thương hiệu, trong đó có sản phẩm, chứ không phải quảng bá sản phẩm).

Ở cấp độ 2 (nấc 2), đó là yếu tố Con người (P5) và yếu tố Hệ thống (P6). Có nhiều các phương pháp tiếp thị định hướng con người trong đó có hai mảng quan trọng là tiếp thị dịch vụ và PR (quan hệ công chúng).

Marketing 7P xem tổ chức doanh nghiệp cũng là một sản phẩm trong đó người lao động thụ hưởng hai nhóm lợi ích (hay giá trị) là lý tính và cảm tính.

Ở cấp độ 3 (nấc 3), chúng ta tìm hiểu vai trò của tư tưởng, triết lý, văn hóa trong một tổ chức, hay cụ thể là trong một doanh nghiệp.

Mô hình “7P” chỉ thực sự mang lại hiệu quả đối với doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh lành mạnh không có (hoặc ít có) sự can thiệp của các cơ chế tạo độc quyền hoặc không lành mạnh.

Tương ứng với Mô hình Kéo và Đẩy là mô hình tư duy chiến lược P3 & P4.

Trong đó P4 (trong 4P) mang ý nghĩa xây dựng quảng bá thương hiệu (sản phẩm) đồng thời P3 mang ý nghĩa phát triển Phân phối và thúc đẩy bán hàng. Nói tóm lại P3 tương xứng với Lực Đẩy và P4 tương xứng với Lực Kéo.

Marketing đưa hình ảnh sản phẩm của doanh nghiệp đến tay người tiêu dùng với những cách thức ấn tượng nhất, giúp người tiêu dùng hiểu rõ hơn về sản phẩm cũng như doanh nghiệp. Người tiêu dùng ngày càng thông minh trong việc mua hàng, và nhiệm vụ của doanh nghiệp là cần phải đón đầu xu hướng mua hàng của những “thượng đế” này.

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn.

 

Mô hình chiến lược Marketing 7P

GV Võ Văn Quang

 

Bình luận