Chuyên đề: Mô hình kinh doanh, nâng cao - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Mô hình kinh doanh, nâng cao

Mô hình kinh doanh, nâng cao

 

Phần 1, 

Mô Hình kinh doanh, nâng cao.

GV Lâm Bình Bảo

Bình luận