Chuyên đề: Mô hình Quản trị Chiến lược cho Startup và SME - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Mô hình Quản trị Chiến lược cho Startup và SME

 

Giảng viên Tô Chính Nghĩa

 

Nội dung bài giảng:

 1. Các nền tảng & Cách thức tiếp cận
 2. Nhận thức bản thân & Phương châm và Lẽ sống
 3. Xây dựng hoài bão/tầm nhìn, lẽ sống/sứ mạng & giá trị cho bản thân, gia đình và doanh nghiệp
 4. Xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh
 5. Xây dựng mô hình quản trị chiến lược cốt lõi
 6. Mô hình quản trị chiến lược theo mục tiêu OGSM/MBO - MBP
 7. Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm
 8. Tổng hợp và gợi ý áp dụng

 

Tóm tắt bài giảng

Hiện nay, có rất nhiều doanh chủ muốn tư vấn ngay, trực tiếp vào công việc điều hành vì sự sống còn của doanh nghiệp. Tuy nhiên lại có những tiếp cận chưa thích hợp và nhận thức chưa đầy đủ khiến công việc quay lại từ đầu, kéo dài thời gian, hao tổn nguồn lực. Vì vậy, bài học này giúp bạn lý giải từ những bài học chưa thành công, tránh né và hạn chế được những rủi ro trên con đường khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Tuyên ngôn sứ mệnh công ty (CMS):

Để phát triển bền vững mỗi con người, mỗi gia đình và mỗi doanh nghiệp cần xây dựng và cài đặt hệ quản trị điều hành.

 • Xác định tại sao công ty bạn tồn tại?

 • Khi công ty cung cấp sản phẩm/dịch vụ thì nó giải quyết được vấn đề gì trên thị trường?

 • Công ty đã mang lại lợi ích gì cho nhân viên của mình?

 • Công ty đã mang lại lợi ích gì chủ doanh nghiệp của mình?

 • Thảo luận, thi hành, cắt giảm, linh hoạt, truyền cảm hứng và điều chỉnh để phù hợp.

Xây dựng định hướng chiến lược kinh doanh

1. Mô hình PEST:

 • Political (Chính trị)
 • Economical
 • Social and Cutural
 • Technological

2. Sản phẩm của công ty bị chi phối bới các yếu tố trên. Sản phẩm/Dịch vụ phải mang lại lợi ích hoặc giải quyết các vấn đề trong xã hội bằng công nghệ hay các giải pháp sáng tạo phù hợp với quan điểm về chính trị và đảm bảo tính kinh tế.

3. Phân tích SWOT:

 • Strong
 • Weak
 • Opportunity
 • Threat

4. Chú ý phân tích sự tương quan giữa 4 yêu tố để có được những kết luận đúng đắn.

5. Điểm mạnh và điểm yếu là những thứ tồn tại trong chính doanh nghiệp của các bạn. Cơ hội và thách thức là những yếu tố bên ngoài doanh nghiệp.

5. Porter’s 5 Factors:

 • Giúp xác định được sự thu hút của ngành.

 • Lợi nhuận của ngành phụ thuộc vào giá, chi phí và yêu cầu về đầu tư của công ty trong ngành.

6. Hai mục tiêu chủ yếu:

 • Xác định sản phẩm/dịch vụ mà bạn sẽ cung cấp cho khách hàng, thị trường, lộ trình phát triển và cải thiện sản phẩm/dịch vụ.
 • Cách thức phát triển chất lượng và quy mô công ty qua các chiến lược quản trị và điều hành để xây dựng hệ giá trị nhằm huy động vốn để phát triểm qua M&A, IPO, UPCOM, LISTING và xây dựng văn hóa doanh nghiệp thành công.

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 

Phần 1, Mô hình Quản trị Chiến lược cho Startup và SME

GV Tô Chính Nghĩa. 

 

Bình luận