Chuyên đề: Mô hình quản trị kinh doanh B2B & B2G - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Mô hình quản trị kinh doanh B2B & B2G

 

Giảng viên Tô Chính Nghĩa

 

Nội dung bài giảng:

 1. Tiếp cận chủ đề
 2. Tổng quan về thị trường B2B & B2G & Ngành kinh doanh liên quan
 3. Mô hình quản trị OGSM MBO/MBP
 4. Tham khảo kế hoạch kinh doanh B2B
 5. Tóm lược, gợi ý và áp dụng

 

Tóm tắt bài giàng

Nếu doanh nghiệp của bạn là một doanh nghiệp B2B hoặc bạn đang có định hướng sẽ phát triển doanh nghiệp của mình theo hướng B2B nhưng lại không thể xử lý hoặc phải đối mặt với nhiều vấn đề, đặc biệt là sự phát triển về công nghệ và cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp hiện nay. Với chuyên đề “Xây dựng và phát triển kinh doanh theo hệ thống B2B” sẽ mang đến cho bạn lượng kiến thức nền tảng nhất định cùng với trải nghiệm thực tế bổ ích.

B2B : Biz to Biz - Là giao dịch giữa hai doanh nghiệp với nhau. Ví dụ như hai nhà cung cấp hay sản xuất với nhau.

Trong kinh doanh B2B có rất nhiều ngành nghề, chủng loại sản phẩm & dịch vụ vì thế hình thức cũng sẽ khác nhau: Hợp đồng tổng thầu EPC ( Engineering Procurement & Construction); BOT : Build, operate & transfer; Các dự án & công trình lớn: main contractor hay sub.contractor như M&E; Đào tạo & tư vấn; ICT: các hợp đồng dự án công nghệ thông tin : đặc thù riêng…

Cấu trúc nhìn từ thị trường B2B: B2B nhìn từ thị trường có cấu trúc khá đa dạng, mỗi dạng cấu trúc có nhiều đối tượng tham gia.

 • Theo kênh
 • Theo đối tượng tham gia
 • Theo sản phẩm
 • Theo nhà đầu tư và người quyết định
 • Theo quy mô

Kênh thông tin cung cấp cho B2B không nhất thiết từ một nguồn data mà đến từ khắp nơi, có thể là từ B2C, dữ liệu thị trường …

Mô hình quản trị OGSM/MBO/MBP: Có 3 bước để thiết lập mô hình quản trị

Bước 1: CMS

 • Tầm nhìn
 • Sứ mệnh
 • Hệ giá trị

Bước 2: SO & BM

 • Định hướng chiến lược
 • Mô hình kinh doanh

Bước 3: OGSM/MBO

 • Objective: Luôn gắn chặt với đinh hướng chiến lược của DN & TC
 • Là những gì chúng ta cần đạt được
 • Là sự mô tả định tính của một lĩnh vực trọng điểm mà ở đó một sự đột phá hay vượt trội sẽ giúp cho việc chiến thắng trên thương trường.
 • Thường là một lựa chọn sau phân tích & nghiên cứu khả thi hợp lý.
 • Goal: Cách chúng ta sẽ ghi nhận sự tiến triển trên bước đường thực hiện các Objectives
 • Thường là một Chỉ tiêu (Goal) dưới dạng con số thể hiện Mục tiêu (Objective) một cách tốt nhất.
 • Vừa đủ, dễ nhớ & dễ tính.
 • Strategy & Action Plan: Cho biết chúng ta sẽ đạt Objective và Goal bằng cách nào.
 • Thường có từ 1 - 3 lựa chọn nhằm xác định các lĩnh vực đem lại lợi thế cạnh tranh và giành chiến thắng.
 • Measure & KPI: Các đích bằng chữ số để đo lường tiến bộ trong thực hiện Strategies & Action plan.
 • Thường có khung thời gian là 1 năm: annual biz plan.
 • Được theo dõi thường xuyên. Có thể được báo cáo bằng số liệu & đồ thị.

Sau khi đi qua các kiến thức lý thuyết và phân tích các ví dụ minh họa, học viên sẽ được tham khảo một kế hoạch kinh doanh B2B để hiểu và khắc sâu kiến thức hơn.

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 

Phần 1,Mô hình quản trị kinh doanh B2B & B2G

GV Tô Chính Nghĩa. 

 

Bình luận