Chuyên đề: Nghệ thuật thu phục nhân tâm trong QTNS - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Nghệ thuật thu phục nhân tâm trong QTNS

 

Giảng Viên: La Kiến Mỹ (Anthony Mỹ)

 

Nội dung bài giảng:

 1. Quản lý hay lãnh đạo
 2. Luôn là người gương mẫu
 3. Có khả năng gây ảnh hưởng

 

Tóm tắt bài giảng

Lãnh đạo phải có tâm, có tầm và có tài.

Vậy tâm, tầm, tài ảnh hưởng gì đến thu phục nhân tâm của lãnh đạo? Và nếu chỉ có một hay hai trong ba yếu tố trên thì có phải là lãnh đạo tốt?

Phần 1: Lãnh đạo hay quản lý ?

Có 2 phong cách điều hành nổi bật của những nhà điều hành doanh nghiệp:

Một là những nhà quản lý. Họ đưa nhân viên mình vào một khuôn khổ, nguyên tắc, định hướng cho nhân viên.

Phong cách thứ hai là những nhà lãnh đạo. Họ là những người dẫn đường, tạo môi trường thu hút mọi người thực hiện với tinh thần tự động tự giác tự nguyện cao nhất.

Vậy nên là người quản lý hay người lãnh đạo, phong cách nào sẽ giúp bạn thu phục nhân tâm?

Câu trả lời ở đây là cả hai. Hãy là quản lý trong công việc, vì công việc yêu cầu quản lý để xây dựng, triển khai, kiểm soát quy trình làm việc. Và lãnh đạo con người, lãnh đạo những nhân viên của doanh nghiệp để đáp ứng những nhu cầu về tinh thần (được tôn trọng, được lắng nghe, được chia sẻ) và nhu cầu về vật chất của họ.

Phần 2: Luôn là người gương mẫu

“Công cụ lãnh đạo mạnh mẽ nhất chính là sự gương mẫu của cá nhân bạn” – John Wooden

“Nêu gương không phải là phương tiện chính để ảnh hưởng người khác, nó là phương tiện duy nhất”- Albert Einstein

Nếu muốn thu phục nhân tâm, trước hết lãnh đạo phải là tấm gương cho nhân viên, qua đó phản chiếu lại phong cách hoạt động của doanh nghiệp.

Những yếu tố cần có của nhà lãnh đạo gương mẫu:

 • Làm chủ bản thân
 • Có tầm nhìn và cam kết thực hiện

“Lãnh đạo là khả năng biến tầm nhìn thành hiện thực” – Warren Bennis

 • Gánh vác sứ mệnh cống hiến cho xã hội
 • Sống và làm việc theo giá trị cốt lõi của mình
 • Không ngừng phát huy điểm mạnh, cải thiện điểm yếu

Phần 3: Có khả năng gây ảnh hưởng

“Lãnh đạo không có gì khác là gây ảnh hưởng”

 • Gây ảnh hưởng bằng tài và tầm
 • Gây ảnh hưởng bằng tâm

Như đã nói trong một vài ý ở phần trên, quan tâm nhân viên là nhiệm vụ bắt buộc mà bất cứ người lãnh đạo giỏi nào cũng phải làm nếu bạn muốn thu phục nhân tâm, và những yếu tố sau đây sẽ giúp bạn nắm rõ hơn và cải thiện vấn đề quan tâm nhân viên của mình:

 • Quan tâm đến sở thích cá nhân, hoàn cảnh của nhân viên
 • Tạo điều kiện cho nhân viên phát triển
 • Linh hoạt và khéo léo, sẵn sàng chấp nhận cho nhân viên thay đổi những gì chưa đảm bảo, chưa phù hợp.
 • Xây dựng văn hóa tin tưởng nhân viên
 • Trao quyền cho nhân viên
 • Công tư phân minh
 • Công nhận, khen thưởng nhân viên
 • Tất cả những yếu tố trên giúp cho nhân viên cảm thấy gắn bó với sếp nhiều hơn, cũng từ đó gắn bó với doanh nghiệp nhiều hơn.

“Thu phục nhân tâm – chìa khóa của thành công”

 

 

Phần 1 - Nghệ thuật thu phục nhân tâm trong QTNS

GV La Kiến Mỹ (Anthony Mỹ)


 

Bình luận