Chuyên đề: Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp. P1/2 - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp. P1/2

 

Giảng viên Lê Phụng Hào

 

Nội dung bài giảng:

 1. Các khái niệm liên quan đến lãnh đạo
 2. Những khái niệm và kiến thức người lãnh đạo cần biết

 

Tóm tắt bài giảng

Tìm hiểu về kĩ năng lãnh đạo không chỉ khi điều hành doanh nghiệp mới cần, mà lãnh đạo còn hiện diện xuyên suốt trong những vấn đề thường gặp trong cuộc sống. Có rất nhiều cuốn sách viết về lãnh đạo, tuy nhiên cần làm gì để thực hành và đưa nó vào công việc là câu hỏi khó.

Có nhiều nhà lãnh đạo thành công, một số là do bẩm sinh, một số khác do học hỏi phát triển không ngừng, và họ đều là những nhà lãnh đạo thành công.

Chuyên đề này sẽ cho ta cái nhìn tổng quan về lãnh đạo, đưa ra những ví dụ thực tiễn những quy tắc của những nhà lãnh đạo thành công và cách thực hành chúng.

 • Lãnh đạo là gì?
 • Kĩ năng quan trọng: nhìn trước, dẫn dắt sự thay đổi, sắp xếp công việc hiệu quả, phát triển con người…
 • Nhà lãnh đạo trong công nghệ 4.0

Phần 1: Các khái niệm liên quan đến lãnh đạo

Có rất nhiều định nghĩa về lãnh đạo. Biến cái mình muốn thành cái người khác mong muốn; biết dẫn dắt; làm gương.

Nhân viên nhìn vào sẽ thấy mình sẽ nhận được gì, và cảm thấy học được rất nhiều từ lãnh đạo.

1. Tổng quan về lãnh đạo.

Lãnh đạo là công việc phải có đam mê, và việc quan trọng của lãnh đạo là phải phát hiện, phát triển tiềm năng của mình. Lãnh đạo chính là người dẫn dắt, truyền cảm hứng, đưa cho tổ chức một tầm nhìn để cùng nhau đi đến mục tiêu.

Mối quan hệ lãnh đạo là ảnh hưởng của người dẫn đầu và người đi theo, cách họ chia sẻ và cùng nhau thực hiện mục tiêu chung. Và ở mỗi trường hợp, giai đoạn, cần có phong cách lãnh đạo phù hợp.

Vậy mối quan hệ lãnh đạo cần có những yếu tố gì?

 • Sự ảnh hưởng
 • Những người đi theo
 • Ý định
 • Sự thay đổi
 • Mục đích được chia sẻ
 • Tương lai mong muốn
 • Trách nhiệm cá nhân

2. Lãnh đạo và quản lý.

Như đã nói ở trên, mối quan hệ lãnh đạo là những người lãnh đạo và những người đi theo cùng biết mục tiêu của doanh nghiệp, tầm nhìn của doanh nghiệp, biết doanh nghiệp “đang ở đâu” và “phải đi đâu?”..

Lãnh đạo chính là một trong bốn chức năng của quản lý.

Mối quan hệ quản lý là sự đạt được các mục tiêu tổ chức một cách hiệu lực và hiệu quả thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo, và kiểm soát các nguồn lực của tổ chức.

Cân bằng giữa lãnh đạo và quản lý:

 • Lãnh đạo nên tập trung vào con người
 • Còn quản lý nên tập trung vào công việc

Càng lên cao thì tố chất lãnh đạo càng quan trọng, các kĩ năng chuyên môn trở thành thứ yếu.

3. Lãnh đạo và quyền lực.

Người lãnh đạo phải có quyền lực và quyền hạn.

Quyền lực của người lãnh đạo là khả năng gây ảnh hưởng đến hành động, quyết định và các quá trình. Gồm:

 • Quyền lực vị trí: quyền lực chính thức
 • Quyền lực mối quan hệ: quyền lực không chính thức
 • Quyền lực cá nhân: phát sinh từ quyền lực cá nhân, quyền lực này dựa trên kiến thức, nền tảng, năng lực chuyên môn và khả năng truyền đạt ý tưởng hay tầm nhìn để người khác đi theo.

Quyền hạn chính là yếu tố cần thiết kèm theo để thực hiện quyền lực của mình.

Làm thế nào khi có quyền lực nhưng không có quyền hạn?

4. Các cấp độ lãnh đạo.

Có 5 cấp độ lãnh đạo trong tổ chức:

 1. Chức vụ
 2. Sự chấp thuận
 3. Định hướng kết quả
 4. Phát triển con người
 5. Cá nhân

Để duy trì hiệu quả vai trò lãnh đạo của bạn, phải đưa những người có ảnh hưởng trong nhóm cùng bạn tiến lên các cấp độ cao hơn.

5. Phong cách lãnh đạo.

Có các phong cách lãnh đạo:

 • Độc đoán
 • Dân chủ / tham gia
 • Gia trưởng
 • Tự do
 • Cơ hội
 • Quan liêu

Vậy phong cách lãnh đạo nào là phù hợp với doanh nghiệp của bạn ?

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 

Phần 1, Phát triển kĩ năng lãnh đạo Doanh Nghiệp ,Bài 1/2.

GV Lê Phụng Hào 

 

Bình luận