Chuyên đề: Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp. P1/2 - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp. P1/2

 

Giảng viên Lê Phụng Hào


Phần 1, Phát triển kĩ năng lãnh đạo Doanh Nghiệp ,Bài 1/2.

GV Lê Phụng Hào 

 

Bình luận