Chuyên đề: Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp. P2/2 - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp. P2/2

 

Giảng viên Lê Phụng Hào

 

Nội dung bài giảng:

 1. Các kĩ năng lãnh đạo doanh nghiệp
 2. Những điều quan trọng lãnh đạo doanh nghiệp cần chú ý

 

Tóm tắt bài giảng

Phần 2: Các kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp

1. Quản lý bản thân: Tính nhất quán, Thái độ, Tính kỷ luật.

“Người thành công là người làm những việc cần làm, kể cả những việc cần làm nhưng không muốn làm”

1.1 Tính nhất quán: chúng ta cần biết rằng:

 • 71% các giám đốc cấp cao xem đây là phẩm chất quan trọng nhất giúp nâng cao ảnh hưởng của nhà quản trị.
 • 89% những gì chúng ta học được là từ thị giác
 • 10% từ thính giác,
 • và 1% từ các giác quan khác

Nếu nhân viên càng nhìn thấy và nghe thấy lời nói và hành động của nhà lãnh đạo nhất quán với nhau, thì họ càng nhất quán và trung thành với nhà lãnh đạo đó.

1.2 Thái độ

“Cuộc sống là 10% những gì xảy đến với tôi và 90% cách tôi phản ứng lại nó”.

 • Thái độ của chúng ta quyết định những gì chúng ta nhìn thấy và cách chúng ta chế ngự cảm xúc bản thân.
 • Thái độ của nhà lãnh đạo ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và quyết định thái độ của những người đi theo họ.
 • Thái độ đúng đắn sẽ tạo nên một môi trường chuẩn mực, khuyến khích người đi theo có phản ứng tích cực.

1.3 Tính kỷ luật

Thành công không chỉ phụ thuộc vào việc bạn làm tốt những điều bạn thích mà còn phụ thuộc vào việc bạn thực hiện chu toàn nhiệm vụ bạn không thích.

Nhà lãnh đạo tài năng không bao giờ đặt mình lên trên những người đi theo họ, ngoại trừ thực hiện những trách nhiệm.

2. Lãnh đạo tầm nhìn.

Có 4 cấp độ tầm nhìn của con người:

 • Một số người không bao giờ nhìn thấy nó (họ là những kẻ lang thang).
 • Một số người nhìn thấy nó nhưng không theo đuổi nó (họ là những người đi theo).
 • Một số người nhìn thấy nó và theo đuổi nó (họ là những người thành đạt).
 • Một số người nhìn thấy nó, theo đuổi nó và giúp người khác cùng nhìn thấy nó (họ là những nhà lãnh đạo).

Có 3 cấp độ tầm nhìn của nhà lãnh đạo thành công:

 • Cấp độ 1 : Sự nhận thức – nhìn thấy những điều đang tồn tại bằng con mắt thực tế (Nhà lãnh đạo lắng nghe trên cấp độ này).
 • Cấp độ 2 : Có khả năng xảy ra – nhìn thấy những điều sẽ diễn ra bằng con mắt phán đoán (Nhà lãnh đạo hướng dẫn cấp dưới trên cấp độ này).
 • Cấp độ 3 : Có nhiều khả năng xảy ra – nhìn thấy những điều có thể xảy ra bằng con mắt tầm nhìn (Nhà lãnh đạo sống trên cấp độ này).

3. Lãnh đạo sự thay đổi.

Lãnh đạo là tác nhân của sự thay đổi.

Vấn đề hiện nay mà các nhà lãnh đọa đang gặp phải: Lãnh đạo hoặc là không nhìn thấy sự thay đổi hoặc là thay đổi không đúng hướng

• Để trở thành nhà lãnh đạo, phải có thái độ sẵn sàng tiếp nhận ý tưởng mới trong suốt cuộc đời.

• Khi nhà lãnh đạo hoàn thành sự thay đổi bản thân, đồng thời họ cũng trở thành tác nhân của sự thay đổi.

4. Giải quyết vấn đề.

Bài kiểm tra đối với nhà lãnh đạo là khả năng nhận biết vấn đề trước khi nó trở nên cấp bách. Và vấn đề chính là động lực của việc phát triển.

Để giải quyết hiệu quả vấn đề:

 • Thái độ đúng 
 • Kế hoạch hành động đúng.

5. Phát triển con người và đội ngũ nhân sự.

3 khía cạnh để phát triển con người thành công:

1. Đưa ra giả định đúng về con người :

 • Ai cũng muốn thấy mình quan trọng.
 • Mọi người tin tưởng nhà lãnh đạo trước khi tin khả năng lãnh đạo của họ.
 • Mọi người không biết cách để thành công.
 • Mọi người đều bị thôi thúc một cách tự nhiên.

2. Đặt những câu hỏi thích hợp về mọi người :

 • Tôi đang phát triển con người hay tôi đang xây dựng ước mơ và sử dụng họ để thực hiện ước mơ.
 • Tôi đã sẵn sàng đương đầu với mọi người để tạo nên sự khác biệt chưa ?
 • Tôi lắng nghe mọi người không chỉ bằng đôi tai, tiêu nghe nhiều hơn họ nói.

3. Biết cách giúp đỡ mọi người: Những người gần gũi nhất với nhà lãnh đạo sẽ quyết định mức độ thành công của nhà lãnh đạo đó.

4. Lựa chọn theo thứ tự ưu tiên.

Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên:

 • Quan trọng/cấp thiết : Nhiệm vụ phải được giải quyết trước tiên.
 • Quan trọng/ Ít cấp thiết : Nhiệm vụ được xác định hạn chót phải hoàn thành, và chia công việc đó ra để thực hiện hàng ngày.
 • Ít quan trọng/cấp thiết : Khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ này mà không cần huy động nhiều nhân lực, hoặc ủy thác lại cho trợ lý có năng lực.
 • Ít quan trọng/Không cấp thiết : tập hợp tất cả công việc này và giành ½ giờ hàng tuần để hoàn thành, có thể giao phó cho người khác.

Phần 3 : Nhà lãnh đạo trong giai đoạn 4.0

Thách thức của lãnh đạo giai đoạn 4.0:

Nhà lãnh đạo trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ được xác định bởi khả năng liên kết nhanh chóng và tham gia vào các đội có quyền lực, nối mạng với mục đích rõ ràng và quyết liệt để giành chiến thắng.

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 


Phần 1, Phát triển kĩ năng lãnh đạo Doanh Nghiệp ,Bài 2/2.

GV Lê Phụng Hào 

 

Bình luận