Chuyên đề: Quản trị bán hàng, hệ thống phân phối - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Quản trị bán hàng, hệ thống phân phối

 

Giảng viên Hồ Minh ChínhPhần 1, Quản trị bán hàng, hệ thống phân phối. 

Giảng viên: Hồ Minh Chính


 

 

Bình luận