Chuyên đề: Quản trị chi phí, điểm hòa vốn, ngân sách. P2/2 - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Quản trị chi phí, điểm hòa vốn, ngân sách. P2/2

 

Giảng viên Nguyễn Tấn Bình

 


Phần 1, Điểm hòa vốn và quan hệ CVP, P2/2

GV Nguyễn Tấn Bình

 

Bình luận