Chuyên đề: Quản trị chi phí, điểm hòa vốn, ngân sách. P2/2 - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Quản trị chi phí, điểm hòa vốn, ngân sách. P2/2

 

Giảng viên Nguyễn Tấn Bình

 

Nội dung bài giảng:

 1. Kế toán quản trị và tổ chức doanh nghiệp
 2. Phân tích và dự báo chi phí
 3. Điểm hòa vốn
 4. Kế hoạch ngân sách

 

Tóm tắt bài giảng

Ứng dụng các bài học này để áp dụng ngay vào các  hoạt động sau đây của doanh nghiệp: 

 • Kế toán quản trị và tổ chức doanh nghiệp
 • Phân tích và dự báo chi phí
 • Điểm hòa vốn
 • Kế hoạch ngân sách

1. Kế toán quản trị:

Khi nói đến kế toán, người ta thường nghĩ ngay đến kế toán tài chính, mà không biết kế toán còn kế toán quản trị.

 • Kế toán dành cho nhà quản trị để ra các quyết định. (khác với kế toán tài chính để báo cáo ra bên ngoài)
 • Không theo mẫu biểu báo cáo.
 • Chi phí trong kế toán quản trị được chia thành: Định phí, và Biến phí
 • Chi phí biến đổi (biến phí) là chi phí sẽ thay đổi theo sự thay đổi theo quy mô hoạt động
 • Chi phí cố định (định phí) là chi phí không thay đổi khi quy mô hoạt động thay đổi: chi phí không thể nào tránh được

Người sử dụng thông tin kế toán quản trị là các nhà quản lý bên trong doanh nghiệp. Việc tổ chức hệ thống kế toán cần quan tâm đến tương quan giữa lợi ích và chi phí

Vòng đời sản phẩm: Phát triển sản phẩm →  Đưa sản phẩm ra thị trường → Thị trường bão hóa →  Rút lui sản phẩm

Quy trình sản phầm: Nghiên cứu và phát triển → Thiết kế →  Sản xuất →  Tiếp thị → Phân phối →  Dịch vụ khách hàng

Cần phân biệt chức năng Kế toán trưởng và Giám đốc tài chính. 

2. Phân tích và dự báo chi phí:

Doanh nghiệp nếu biết được mình sẽ thiếu bao nhiêu, thừa bao nhiêu, trong khoảng thời gian nào, sẽ chủ động trong việc kinh doanh của mình. Đó chính là mục đích của phân tích và dự báo chi phí.

Phân tích là biến đổi những chi phí trên báo cáo tài chính thành biến phí và định phí trong kế toán quản trị để đưa ra những quyết định.

Làm kinh doanh phải làm toán cộng trước, trừ sau; tức là phải gặt hái doanh thu trước. 

3. Điểm hòa vốn và quan hệ CVP:

CVP (cost volume profit): ảnh hưởng của chi phí đến lợi nhuận khi doanh thu thay đổi

Đòn bẩy kinh doanh (operating leverage): với điều kiện không đổi, chi phí, giá bán không đổi. Nếu khối lượng thay đổi 1% thì lợi nhuận sẽ thay đổi một số tương ứng là đòn bẩy kinh doanh.

Điểm hòa vốn là điểm khối lượng mà tại đó doanh thu cân bằng với chi phí và có thể ra quyết định đầu tư. Khi khối lượng hoạt động vượt qua điểm hòa vốn, công ty sẽ có lợi nhuận. Vậy, muốn lãi 1 triệu cần sản xuất bao nhiêu là bài toán của doanh nghiệp.

Một công ty đang lớn mạnh chưa chắc sẽ vững mạnh mãi mãi, những chắc chắn nó sẽ ngày càng đi lên nếu nó biết thận trọng tỉnh táo từng giờ từng phút.

4. Kế hoạch ngân sách:

Lợi ích:

 • Thúc đẩy các giám đốc nghĩ về phía trước
 • Gắn các nhà quản trị lại với nhau trong một nỗ lực chung
 • Thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động và năng lực quản lý

Nhân tố cần xem xét khi dự báo doanh thu:

 • Doanh thu quá khứ
 • Điều kiện nền kinh tế (suy thoái, tăng trưởng)
 • Hoạt động đối thủ cạnh tranh
 • Thay đổi trong chính sách giá công ty
 • Thay đổi trong sản phẩm
 • Kết quả nghiên cứu thị trường
 • Quảng bá, quảng cáo

Tầm quan trọng đối với giám đốc:

 • Thúc đẩy các giám đốc “nghĩ” nhiều hơn, chấp nhận những thay đổi.
 • Tạo ra sự nối kết các bộ phận, xác định tiêu chuẩn đánh giá, kiểm soát và đo lường hiệu quả.

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 


Phần 1, Điểm hòa vốn và quan hệ CVP, P2/2

GV Nguyễn Tấn Bình

 

Bình luận