Chuyên đề: Quản trị Marketing, cơ bản - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Quản trị Marketing, cơ bản

Giảng viên Đoàn Đình Hoàng

 

Nội dung bài giảng:

 1. Hiểu về Marketing
 2. Làm Marketing (Quy trình)
 3. Phân tích Marketing
 4. S, T, P
 5. 4Ps
 6. Mở rộng 3P

 

Tóm tắt bài giảng

Thất bại của các doanh nghiệp SMEs khi thực hiện marketing đến từ thói quen trong kiểu kinh doanh truyền thống. Tức là tạo ra sản phẩm mới, làm thế nào đưa nó đến tay người tiêu dùng và hoàn toàn không có thông tin về khách hàng mà họ hướng đến chứ không tìm hiểu, phân tích khách hàng để tạo ra sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Vì vậy, Bizuni mang đến chuyên đề “Quản trị marketing” để các bạn có thể hiểu 1 cách đúng đắn hơn.

Marketing được hiểu đơn giản là tìm kiếm, phát hiện hay tạo ra nhu cầu, thõa mãn nhu cầu và sinh lợi.

Markeeting hỗ trợ bán hàng, xác lập vị thế. Cạnh tranh là lý do marketing hiện diện.

Marketing là khác biệt – unique (tạo ra sự khác biệt và phải tạo lòng tin để khách hàng tin vào sự khác biệt).

Quy trình marketing

1. Phân tích thị trường

 • Mô hình PEST: phân tích các yếu tố bên ngoài tác động đến hoạt động kinh doanh.

 • Phân tích đối thủ cạnh tranh

2. Phân tích STP: 

 • Segment (phân khúc thị trường): chia nhỏ thị trường thành từng nhóm nhỏ.

 • Target (khách hàng mục tiêu): khách hàng là người tiêu dùng hay là doanh nghiệp.

 • Position (Định vị): trên thị trường có rất nhiều người bán hàng, chúng ta đang đứng ở chỗ nào

3. Chiến lược marketing hỗn hợp (4P):

 • Product: lựa chọn về sản phẩm/dịch vụ.

 • Price: định giá sản phẩm.

 • Place: lựa chọn kênh phân phối.

 • Promotion: kích thích/thu hút khách hàng mua sản sản phẩm của doanh nghiệp (lựa chọn các hoạt động xúc tiến, quảng cáo, tiếp thị trực tuyến, tiếp thị tương tác, thúc đẩy bán hàng và quan hệ công chúng).

Các công cụ truyền thông:

 • Truyền thông trên tuyến (ATL): phim quảng cáo, pano, quảng cáo trên báo đài,…

 • Truyền thông dưới tuyến (BTL): phát tờ rơi, diễu hành,…

 • Quan hệ công chúng (Pr): tạo hình ảnh tích cực của công ty đối với công chúng.

 • Truyền thông số (Digital): tin nhắn, mạng xã hội,…Truyền thông với mức ngân sách thấp và sức lan truyền nhanh, rộng.

4. Thị trường mục tiêu

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 

Trailer Quản trị Marketing, cơ bản

GV Đoàn Đình Hoàng


 

   

 

Bình luận