Chuyên đề: Quản trị Marketing, nâng cao - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Quản trị Marketing, nâng cao

 

Giảng viên Đoàn Đình Hoàng

 Quản trị Marketing, nâng cao

GV Đoàn Đình Hoàng

Bình luận