Chuyên đề: Quy trình xây dựng thương hiệu, cơ bản - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Quy trình xây dựng thương hiệu, cơ bản

 

 

Giảng viên Đặng Thanh Vân

 

Nội dung bài giảng:

 1. Định nghĩa đúng về thương hiệu
 2. Mối quan hệ giữa chiến lược thương hiệu với các chiến lược trong doanh nghiệp
 3. Quy trình 10 bước xây dựng thương hiệu

 

Tóm tắt bài giảng

Thế nào là thương hiệu? Chúng ta thường nhắc đến thương hiệu nhiều lần nhưng liệu đã hiểu đúng về nó. Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng họ đã đăng kí nhận diện thương hiệu, đăng kí bản quyền logo,.. và cho rằng đó là thương hiệu của họ. Điều đó có thật sự đã chính xác?

Mối quan hệ giữa chiến lược thương hiệu với các chiến lược khác trong doanh nghiệp rất chặt chẽ. Vậy, không có chiến lược thương hiệu thì doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển hay không? Quy trình xây dựng thương hiệu của các công ty vừa và nhỏ sẽ như thế nào? Liệu doanh nghiệp vừa và nhỏ có khả năng xây dựng được thương hiệu hay không? Đây luôn là câu hỏi trăn trở của các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

1. Thế nào là thương hiệu ?

Thương hiệu là những hình ảnh lý tính hoặc cảm tính, trực quan, độc quyền mà khách hàng liên tưởng đến khi nhắc đến một sản phẩm, doanh nghiệp hay tổ chức.

Càng có nhiều người sở hữu thương hiệu chúng ta bao nhiêu, chúng ta càng thành công. Càng có nhiều khách hàng biết đến thương hiệu, dễ dàng liên tưởng đến hình ảnh thương hiệu bao nhiêu, doanh nghiệp càng thành công bấy nhiêu.

Doanh nghiệp nên cho đi nhiều, để mọi người trải nghiệm thương hiệu càng nhiều thì càng có cơ hội khách hàng biết đến nhiều hơn.

Thương hiệu gồm thành tố hữu hình và thành tố vô hình.

 • Thành tố hữu hình của thương hiệu là những dấu hiệu nhận biết mà công chúng và khách hàng mục tiêu có thể nhìn thấy để phân biệt giữa các thương hiệu khác nhau.
 • Thành tố vô hình của thương hiệu là những dấu hiệu mà công chúng và khách hàng mục tiêu chỉ có thể nhận biết thông qua sự cảm nhận. Thành tố vô hình thường có những yếu tố cảm xúc, mang tính lôi cuốn.

2. Mối quan hệ giữa chiến lược thương hiệu và chiến lược doanh nghiệp:

Nhiều chủ doanh nghiệp vẫn còn mơ hồ khái niệm thế nào là Marketing, thế nào là Chiến lược thương hiệu? Và liệu có sự đan xen giữa chiến lược thương hiệu và chiến lược Marketing ?

Cho dù là chiến lược nào thì Câu chuyện của nhiều doanh nghiệp là làm thế nào để đi đến mục tiêu,hay làm cách nào để bán được sản phẩm. Theo các chuyên gia chiến lược, chúng ta nên chia chiến lược thành 3 loại:

 • Chiến lược dài hạn 3-5 năm: chiến lược doanh nghiệp gồm kinh doanh mặt hàng gì; đầu tư vào đâu, thị trường nào; cơ cấu tổ chức; cách thức huy động vốn; văn hóa của doanh nghiệp sẽ phải như thế nào; mục tiêu sau 3-5 năm của doanh nghiệp là gì; chiến lược sẽ đem lại giá trị gì cho doanh nghiệp, cho khách hàng và cho xã hội…
 • Chiến lược trung hạn: kế hoạch của dòng sản phẩm sẽ bán như thế nào; đối thủ là ai; bán được bao nhiêu tiền một năm; doanh thu như thế nào; bán cho bao nhiêu khách hàng,…
 • Chiến lược chức năng: là chiến lược cụ thể, tình trạng 6 tháng tới như thế nào, chạy bao nhiêu doanh số…

Khi xây dựng thương hiệu cần xây dựng năng lực lõi, dựa trên đó và tìm ra điểm khác biệt hóa (đây là lợi thế cạnh tranh do đối thủ có thể bắt chước)-POD, có USP duy nhất nên xuất phát từ năng lực cốt lõi. Năng lực cốt lõi là nội dung các đối thủ khác chưa làm, và doanh nghiệp có khả năng biến nó thành bền vững, tuy nhiên có thể đối thủ đã biết nhưng không làm. Quá trình xây dựng thương hiệu cũng giống như quá trình xây dựng, phát triển con người.

3. Quy trình 10 bước xây dựng thương hiệu:

 1. Hiểu rõ chính mình: Tìm kiếm năng lực cốt lõi, lợi thế cạnh tranh, sản phẩm chủ đạo, lợi ích và các lý do để khách hàng tin tưởng.
 2. Nắm thóp đối thủ: Tìm hiểu những đối thủ cạnh tranh trực tiếp, năng lực lõi và lợi thế cạnh tranh, vị thế cạnh tranh của các đối thủ trực tiếp với doanh nghiệp.
 3. Thấu hiểu khách hàng: Tìm hiểu nhóm khách hàng mục tiêu, insight khách hàng liên quan tới sản phẩm.
 4. Triết lý thương hiệu: Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, triết lý kinh doanh, và hệ giá trị cốt lõi trong doanh nghiệp
 5. Cá nhân hóa: tính cách và phong cách của thương hiệu
 6. Khác biệt hóa và định vị
 7. Xây dựng cam kết
 8. Kiến trúc thương hiệu
 9. Văn hóa
 10. Lịch sử thương hiệu + tài sản thương hiệu

Quy trình 5 bước tư vấn xây dựng thương hiệu:

 1. Nghiên cứu insight
 2. Chiến lược thương hiệu
 3. Hình ảnh thương hiệu
 4. Truyền thông thương hiệu
 5. Xây dựng lòng trung thành

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 


 Quy trình xây dựng thương hiệu, cơ bản

GV Đặng Thanh Vân

 

Bình luận