Chuyên đề: Rủi ro tài chính và các giải pháp khắc phục - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Rủi ro tài chính và các giải pháp khắc phục

 

Giảng viên Tiến sĩ Đinh Thế Hiển

 

Nội dung bài giảng:

  1. Khó khăn và phương thức khắc phục
  2. Đánh giá rủi ro bằng xếp hạng tín nhiệm
  3. Đánh giá rủi ro bằng dự báo sớm
  4. Giải quyết khó khăn tài chính và nguồn vốn

 

Tóm tắt bài giảng

Phân nửa các doanh nghiệp không bao giờ tính đến mức lạm phát chung khi thay đổi giá cả. Ngoài ra, những người ra quyết định có sự khác nhau trong khả năng nhận thức các loại dữ liệu khác nhau. Đáng chú ý, các giám đốc đánh giá việc sản xuất không hiệu quả bằng cách sử dụng kinh nghiệm hơn là tính toán cẩn thận. Chính vì những điều này, khiến các doanh nghiệp thường xuyên đối mặt các rủi ro về mặt tài chính.Vì vậy, là một CEO lãnh đạo và điều hành doanh nghiệp, bạn cần trang bị những kiến thức để có thể đánh giá được thị trường và doanh nghiệp, giải quyết những khó khăn về vốn, tài chính và đưa ra dự báo sớm.

Quản lý rủi ro khó khăn ngắn hạn

Đa phần những khó khăn gặp phải trong quá trình kinh doanh ngắn hạn đều có thể thấy được bằng số liệu kế toán. Kết hợp phân tích kế toán quản trị và nhận định thị trường để xác định nguyên nhân và đưa các giải pháp phòng ngừa hoặc khắc phục.

Xếp hạng tín nhiệm

Việc xếp hạng này có vẻ nghiêng về chứng khoán hoặc những công ty cổ phần lớn thì mới quan tâm nhưng cũng rất quan trọng đối với các doanh nghiệp SME trong việc tự đánh giá doanh nghiệp và có thể hiểu ngân hàng thương mại đánh giá doanh nghiệp của mình với góc độ cho vay như thế nào. 

Qua đó, nó giúp nhà nước nắm rõ tình hình tài chính; doanh nghiệp phát hành chứng khoán và hỗ trợ cho ngân hàng trong quyết định lại suất cho vay. Hơn hết là giúp cho doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá được rủi ro.

Tuy nhiên, các bảng xếp hạng do công ty Việt Nam thực hiện chưa được thị trường và nhà đầu tư quan tâm như kỳ vọng.

Dự báo sớm để quản trị hiệu quả - “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”

Dự báo sớm là nhiệm vụ quan trọng của 1 CEO để ra các quyết định đúng lúc, đúng chỗ và làm chủ được đánh giá của công ty mình.

Các CEO doanh nghiệp SME sẽ dễ dàng đánh giá thông qua phương pháp “Thang bậc dự báo sớm” được đề cập trong nội dung bài giảng. Phương pháp sẽ giúp bạn xác định được những việc cần làm ngay và lâu dài.

Khắc phục khó khăn tài chính

Để tăng khả năng huy động vốn, doanh nghiệp phải tự làm giảm nhu cầu vốn hợp lý. Bên cạnh đó là cắt bỏ những hoạt động kinh doanh kém hiệu quả. Doanh nghiệp nên liên kết, hợp tác trong việc cung ứng sản phẩm/dịch vụ.

Ngoài ra, Doanh nghiệp cần chủ động thuyết phục Ngân hàng – Nhà cung cấp giản nợ, cung ứng vốn; Chủ động bán các tài sản có giá trị để tạo vốn, sử dụng thuê ngoài.

Sau khi đi qua hết các nội dung trên, học viên sẽ được lắng nghe những chia sẻ về khó khăn tài chính cũng như thắc mắc về việc huy động vốn và kinh nghiệm từ giảng viên.

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. 


Phần 1 -  Rủi ro tài chính và các giải pháp khắc phục

GV Tiến sĩ Đinh Thế Hiển

 

Bình luận