Chuyên đề: Tài chính dành cho nhà quản lý, P1/2 - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Tài chính dành cho nhà quản lý, P1/2

 

Giảng viên Nguyễn Tấn Bình

 

 

 


Phần 1:  Tài chính dành cho nhà quản lý, P1/2

 GV Nguyễn Tấn Bình

 

Bình luận