Chuyên đề: Thiết kế doanh nghiệp để cất cánh. P2/2 - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Thiết kế doanh nghiệp để cất cánh. P2/2

 

Giảng viên Trần Xuân Hải

 


Phần 1 -  Thiết kế doanh nghiệp để cất cánh. P2/2

GV Trần Xuân Hải

 

Bình luận