Chuyên đề: Thực thi & 90 ngày đầu tiên làm lãnh đạo - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Thực thi & 90 ngày đầu tiên làm lãnh đạo

 

Giảng viên: Nguyễn Cảnh Bình

Phần 1:  Thực thi & 90 ngày đầu tiên làm lãnh đạo.

GV Nguyễn Cảnh Bình


 

 
 

Bình luận