Chuyên đề: Tri thức cho khởi nghiệp - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Tri thức cho khởi nghiệp

 

Giảng viên: Nguyễn Cảnh BìnhPhần 1:  Tri thức cho Khởi Nghiệp

GV Nguyễn Cảnh Bình


 

Bình luận