Chuyên đề: Tuyệt đỉnh dịch vụ khách hàng - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Tuyệt đỉnh dịch vụ khách hàng

 

Giảng viên FRANCIS HÙNG

 


Phần 1, Tuyệt đỉnh dịch vụ khách hàng 

Giảng viên FRANCIS HÙNG

 

 

Bình luận