Chuyên đề: Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, P2/2 - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, P2/2

Giảng viên Đoàn Đình Hoàng

 

Nội dung bài giảng:

 1. Những vấn đề chung về khái niệm
 2. Hình thành kế hoạch
 3. Tổ chức thực hiện kế hoạch
 4. Báo cáo kế hoạch

 

Tóm tắt bài giảng

Chủ doanh nghiệp thường phải đứng trước lựa chọn giữa 1 bên là lợi nhuận và 1 bên là rủi ro, có thể họ sẽ gặt hái được những thành quả rất to lớn, tốt đẹp nhưng cũng có thể gánh 1 khoảng nợ không nhỏ nếu thất bại. Vì vậy, người chủ doanh nghiệp cần có kế hoạch để ra quyết định 1 cách đúng đắn nhất.

Kế hoạch kinh doanh là gì ?

Kế hoạch được hiểu đơn giản là những gì mà khoảng thời gian sắp tới mình cần phải làm để đạt được mục tiêu trong kinh doanh; là trù liệu hay sắp đặt các nguồn lực cho tương lai để hoạt động kinh doanh đạt hiểu quả tối ưu. Kế hoạch bao gồm:

 • Chọn mục tiêu cần đạt ?
 • Con người thực hiện ?
 • Cách thức/giải pháp thực hiện ?

Việc xây dựng kế hoạch sẽ giúp doanh nghiệp tăng tính chủ động, tính khả khi, giảm rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực.

Cơ sở thiết lập mục tiêu:

Mục tiêu được xây dựng dựa trên:

 • Đã qua: nhìn lại quá khứ, những gì đã xảy ra.
 • Sẽ tới: dự báo tương lai, kì vọng sắp tới nhưng nó chỉ là xác suất.
 • Nội lực: con người, tài chính, thời gian, mối quan hệ hay điểm mạnh, điểm yếu, nguồn lực bên ngoài/bên trong. Nội lực của doanh nghiệp được xác định bằng phân tích SWOT.

Nguồn hình thành, bối cảnh và chiến lược là nền tảng của việc thiết lập mục tiêu.

Xây dựng mục tiêu dựa trên nguyên tắc SMART

 • S- Specific: Cụ thể, dễ hiểu
 • M- Measurable: Đo lường được
 • A – Attainable : Có thể đạt được
 • R – Relevant: Thực tế
 • T – Time-Bound: Thời gian hoàn thành

Mục tiêu là cái mà chủ doanh nghiệp đặt ra nhưng thực hiện mục tiêu đó là cả 1 bộ máy công ty. Vấn đề là làm sao để bộ máy công ty có thể thực hiện để đạt được mục tiêu trong kế hoạch? Muốn vậy, nhà quản lý trước hết cần phải:

 • Hoạch định: xây dựng kế hoạch.
 • Tổ chức: phân bổ, điều phối nguồn lực.
 • Lãnh đạo: kiểm tra, theo dõi, đánh giá.
 • Điều chỉnh: cân nhắc, quyết định điều chỉnh.

Giải pháp:

 • Phân bổ: bằng cách chia nhỏ chỉ tiêu, chia nhỏ thời hạn và áp chỉ tiêu cho từng cá nhân/bộ phận.

Những thành phần không thể thiếu trong việc xây dựng kế hoạch:

 • 1 người trong Ban Giám Đốc: có thể là CEO hoặc phó tổng.
 • 1 người trưởng/phó các bộ phận.
 • 1 người đại diện trong ban kiểm soát.
 • 1 điều phối viên/thư kí (thường sẽ là trợ lý tổng giám đốc)
 • Gắn KPIs
 • Giám sát liên tục

Quá trình đi đến thành công trong kinh doanh giống như xây một tòa nhà cao tầng mà mỗi viên gạch như là những gạch đầu dòng “chúng ta cần phải làm gì?” trong kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, kế hoạch không phải là chiếc chìa khóa vạn năng nhưng không có kế hoạch thì đừng mong một kết quả tốt xảy ra.

 

** Anh chị vui lòng xem trailer bài giảng để tìm hiểu chi tiết hơn. Phần 1 - Xây dựng Kế hoạch kinh doanh, P2/2

GV Đoàn Đình Hoàng

Bình luận