Chuyên đề: Xây dựng Thương hiệu theo chuẩn Quốc tế - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường Doanh Nhân Bizuni

Xây dựng Thương hiệu theo chuẩn Quốc tế

 

Giảng viên Nguyễn Đức Sơn


Phần 1 - Xây dựng Thương hiệu  theo chuẩn Quốc tế

GV Nguyễn Đức Sơn

 

Bình luận