Giảng viên: Bùi Thị Lệ Phương - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Giảng viên chính thức khóa: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp

Bùi Thị Lệ Phương

Chủ tịch - Giám đốc Công ty Tài chính Kế toán Thuế Centax

Giảng viên cao cấp, chuyên gia hàng đầu về kế toán thuế - tài chính ở Việt Nam. 

Có gần 40 năm hoạt động trong ngành tài chính kế toán thuế

Có chứng chỉ đại lý thuế, chứng chỉ kiểm toán, bằng luật sư

Bà đào tạo và tư vấn chuyên sâu cho hàng loạt các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước.

Chuyên đề


Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, P1/2


Phần 1 - Kế toán với lãnh đạo doanh nghiệp P1/2

GV.Bùi Thị Lệ Phương

 

Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, P2/2


Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, P2/2

GV.Bùi Thị Lệ Phương

Thuế thu nhập cá nhân dành cho SME


Phần 1 - Thuế thu nhập cá nhân dành cho SME

GV.Bùi Thị Lệ Phương

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp


Phần 1, Thuế thu nhập doanh nghiệp 

GV.Bùi Thị Lệ Phương

 

Bình luận