Giảng viên: Lê Phụng Hào - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Giảng viên chính thức khóa: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp

Lê Phụng Hào

Ông Lê Phụng Hào là Giám đốc công ty GAAAC( Global AAA Consulting), Giảng viên của VMI, PACE, FPT, GIBC, BizUni.

Tốt nghiệp M.B.A - University of Applied Sciences Ludwigshafen – Germany (International Management Consulting), Kỹ Thuật CaoThắng, Cử nhân Kinh Tế, Cử nhân Luật.

Đã đảm nhận các chức vụ:

Thành viên Hội Đồng Quản trị , Phó Tổng Giám Đốc CTY Bitits .

Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Kinh Đô.

Thành viên Hội Đồng Quản trị Tập Đoàn Hoa Sen.

Thành viên Hội Đồng trường Đại Học Tài Chánh – Marketing.

Trưởng Ban Tổ Chức chuỗi sự kiện Nick đến Việt Nam 2013,2014,2015.

Ban Giám Khảo chương trình CEO- Chìa Khóa Thành Công – VTV1

Cố Vấn Chương trình tự hào thương hiệu Việt Nam –HTV9.

Phó Chủ tịch Hội Sỡ hữu trí tuệ TP HCM

Phó Chủ tịch Hội An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm Việt Nam

Chủ tịch Hội Marketing Việt Nam.

Chuyên đề


Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp. P1/2


Phần 1, Phát triển kĩ năng lãnh đạo Doanh Nghiệp ,Bài 1/2.

GV Lê Phụng Hào 

 

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp. P2/2


Phần 1, Phát triển kĩ năng lãnh đạo Doanh Nghiệp ,Bài 2/2.

GV Lê Phụng Hào 

 

Bình luận