Giảng viên: Vương Thanh Long - Khóa học: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp - Trường đào tạo QTKD BizUni

Giảng viên chính thức khóa: CEO – Giám đốc điều hành doanh nghiệp

Vương Thanh Long

Anh Vương Thanh Long tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và đã từng giữ các vị trí chủ chốt như Giám đốc Marketing, Giám đốc điều hành tại các doanh nghiệp: Biti’s, Trung Nguyên, FPT, C.T Group, Strategy Asia Consutant, Bibica, Hùng Hậu, Đại học Văn Hiến…

Chuyên đề


Thương Hiệu – Đường vào tâm trí khách hàng


Thương Hiệu – Đường vào tâm trí khách hàng

Giảng viên: Vương Thanh Long

 

Bình luận