Khóa học: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni
Chuyên đề

Phần 1 của chuyên đề "Mô hình kinh doanh, cơ bản". GV Lâm Bình Bảo

Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý

Dành cho Chủ doanh nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hơn 15 chuyên đề về Chiến lược, Mô hình Kinh doanh, Quản trị tổng quát.

Hơn 9 Doanh nhân, Chuyên gia, Giảng viên hàng đầu

Hình thức học: Online – Clip thu từ lớp học thật;

HV được Kết nối với Giảng viên và các học viên khác qua Group Facebook và các buổi hội thảo offline. 

HV được cấp chứng chỉ tốt nghiệp nếu thi đạt bài thi trắc nghiệm.

Học phí ưu đãi đặc biệt dành cho học viên : 1.500.000 VNĐ/khóa