Chuyên đề: Chiến lược dành cho SME, nâng cao - Khóa học: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Phần 1, Chiến lược dành cho SME, nâng cao

GV Hồ Trọng Lai. 

 

Bình luận