Chuyên đề: Mô hình kinh doanh, cơ bản - Khóa học: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Mô hình kinh doanh, cơ bản

Mô hình kinh doanh, cơ bản

 

Phần 1, 

Mô Hình kinh doanh, cơ bản.

GV Lâm Bình Bảo

Bình luận