Chuyên đề: Mô hình kinh doanh, cơ bản - Khóa học: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường Doanh Nhân Bizuni

Mô hình kinh doanh, cơ bản

Mô hình kinh doanh, cơ bản

 

Phần 1, 

Mô Hình kinh doanh, cơ bản.

GV Lâm Bình Bảo

Bình luận