Chuyên đề: Mô hình Quản trị Chiến lược cho Startup và SME - Khóa học: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Mô hình Quản trị Chiến lược cho Startup và SME

 

Giảng viênTô Chính Nghĩa


Phần 1, Mô hình Quản trị Chiến lược cho Startup và SME

GV Tô Chính Nghĩa. 

 

Bình luận