Chuyên đề: Mô hình quản trị kinh doanh B2B & B2G - Khóa học: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Mô hình quản trị kinh doanh B2B & B2G

 

Giảng viênTô Chính Nghĩa


Phần 1,Mô hình quản trị kinh doanh B2B & B2G

GV Tô Chính Nghĩa. 

 

Bình luận