Chuyên đề: Ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) trong lãnh đạo doanh nghiệp. P1/2 - Khóa học: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) trong lãnh đạo doanh nghiệp. P1/2

 

Giảng viên Nguyễn Khắc Thành Đạt

 


Phần 1 - Ứng dụng Lập trình ngôn ngữ tư duy (NLP) trong lãnh đạo doanh nghiệp  P1/2

GV Nguyễn Khắc Thành Đạt.

 

 

Bình luận