Giảng viên: Hồ Trọng Lai - Khóa học: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Giảng viên chính thức khóa: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý

Hồ Trọng Lai

Chuyên gia tư vấn chiến lược và M&A.

Bề dày kinh nghiệm trên 20 năm ở vị trí lãnh đạo, điều hành cũng như trong vai trò nhà tư vấn về chiến lược, quản trị, tái cấu trúc, mua bán sáp nhập doanh nghiệp,.... tại các Công ty trong và ngoài nước.

Tác giả cuốn “Khởi Phát Nghiệp Thành Cùng Mô Hình Kinh Doanh” và cuốn “Bussiness Model”

Chuyên đề


Chiến lược dành cho SME, cơ bản.


Phần 1, 
 
Chiến lược dành cho SME, Cơ bản.
Giảng Viên Hồ Trọng Lai

 

 

Chiến lược dành cho SME, nâng cao


Phần 1, Chiến lược dành cho SME, nâng cao

GV Hồ Trọng Lai. 

 

Bình luận