Giảng viên: Lý Trường Chiến - Khóa học: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Giảng viên chính thức khóa: Chiến lược, mô hình kinh doanh dành cho CEO, cấp quản lý

Lý Trường Chiến

Với kiến thức sâu rộng và nhiều năm kinh nghiệm, ông còn được biết đến với nhiều vai trò khác như: Thành viên HĐ Tư vấn Quốc tế ICMC (EU); Phó Chủ tịch CLB Tư vấn Doanh nghiệp TPHCM; Phó ban cố vấn và hội đồng chuyên gia Hiệp hội Marketing Việt Nam (VMA); Phó Viện trưởng chuyên môn Viện Quản trị Chiến lược & Marketing (SMI), Đồng sáng lập Cộng đồng Quản trị và Khởi nghiệp, thành viên sáng lập nhiều tổ chức và hội đoàn chuyên môn,... Ngoài ra, ông Chiến còn tham gia nhiều hoạt động xã hội và đạt được nhiều giải thưởng uy tín.

Chuyên đề


Nhận biết về Kinh Doanh và Quản Trị


Nhận biết về Kinh Doanh và Quản Trị

GV Lý Trường Chiến 

 

Từ mục tiêu đến chiến lược, kế hoạch và thực thi


Từ mục tiêu đến chiến lược, kế hoạch và thực thi

GV Lý Trường Chiến 

 

Bình luận