• Banner 190
  • Banner 172
  • Banner 191
  • Banner 179
  • Banner 184
  • Banner 166
  • Banner 185
  • Banner 130
  • Banner 165
  • Banner 178
  • Banner 181
Giảng viên chính thức

Nguyễn Khắc Thành Đạt

- Hơn 20 năm làm công tác quản lý tại doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có gần 14 năm làm quản lý cấp cao; Hiện là Phó Tổng Giám đốc  một Tập đoàn BHNT tại Việt Nam.

- Tốt nghiệp MBA, University of Hawaii (USA).

- Chuyên viên trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và bảo hiểm với các văn bằng đã đạt được FLMI, FFSI, PCS, AIRC, AAPA, ARA, AIAA.

- Luật sư, thành viên Đoàn Luật sư TPHCM.

- Giảng viên Trường Kinh doanh BizUni.

- Chuyên gia đào tạo cấp cao trong lĩnh vực Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP).

- Hiện nay Ông là chuyên gia đào tạo huấn luyện NLP duy nhất tại Việt Nam là thành viên của các tổ chức quốc tế có uy tín về Lập trình Ngôn ngữ Tư duy (NLP):

   •  Hội đồng NLP quốc gia Hoa Kỳ (American Board of NLP- ABNLP)

   •  Hiệp hội Liệu pháp Dòng thời gian (Time Line Therapy Association- TLTA)

   •  Hiệp hội NLP thế giới (Association for NLP International CIC- ANLP), có trụ sở đặt tại Vương quốc Anh.