Chuyên đề: Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, P1/2 - Khóa học: Kế toán, Thuế, Tài Chính dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Kế toán dành cho lãnh đạo doanh nghiệp, P1/2

 

Giảng viên Bùi Thị Lệ Phương

 


Phần 1 - Kế toán với lãnh đạo doanh nghiệp P1/2

GV.Bùi Thị Lệ Phương

 

Bình luận