Chuyên đề: Quản trị chi phí, điểm hòa vốn, ngân sách. P1/2 - Khóa học: Kế toán, Thuế, Tài Chính dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Quản trị chi phí, điểm hòa vốn, ngân sách. P1/2

Giảng viên Nguyễn Tấn Bình

 


Phần 1, Điểm hòa vốn và quan hệ CVP, P1/2

GV Nguyễn Tấn Bình

 

Bình luận