Chuyên đề: Rủi ro tài chính và các giải pháp khắc phục - Khóa học: Kế toán, Thuế, Tài Chính dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Rủi ro tài chính và các giải pháp khắc phục

 

Giảng viên Tiến sĩ Đinh Thế Hiển

 


Phần 1 -  Rủi ro tài chính và các giải pháp khắc phục

GV Tiến sĩ Đinh Thế Hiển

 

Bình luận