Chuyên đề: Tài chính dành cho nhà quản lý, P2/2. - Khóa học: Kế toán, Thuế, Tài Chính dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Tài chính dành cho nhà quản lý, P2/2.

 

Giảng viên Nguyễn Tấn Bình

 


Phần 1: Tài chính dành cho nhà quản lý, P2/2

GV Nguyễn Tấn Bình

Bình luận