Truyền thông, Teamwork và Hành động - Lãnh đạo kiệt xuất - Phần 3

Giá trị khóa học

Có những nhà lãnh đạo thành công là do tố chất bẩm sinh, và cũng có những nhà lãnh đạo thành công là do rèn luyện, do hoàn cảnh. Với hơn 9 chủ đề và gần 3 giờ học,  khóa học "LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CÙNG BRIAN TRACY, Phần 3 - Truyền thông, Teamwork và Hành động" cung cấp những kiến thức và phân tích những tình huống thực tế cần thiết nhằm giúp học viên nắm vững những yếu tố để rèn luyện trở thành nhà lãnh đạo tài ba và đạt được thành công trong sự nghiệp.

  • Rèn luyện cách tư duy của một nhà lãnh đạo
  • Phát triển tầm nhìn và tập trung tầm nhìn đó kể cả trong những tình huống khó khăn
  • Làm cho nhân viên học tập theo tấm gương chính trực của người lãnh đạo
  • Thuần thục kĩ năng lập ra kế hoạch chiến lược
  • Sử dụng các nguồn lực theo cách hiệu quả nhất
  • Làm chủ cảm xúc của bản thân và trở thành một nhà lãnh đạo quả cảm
  • Truyền cảm hứng và động lực qua giao tiếp
  • Thuần thục kĩ năng làm việc nhóm và cách sử dụng nhóm để làm việc hiệu quả
  • Phát triển cách làm việc của một nhà lãnh đạo thành công

Đối tượng khóa học

  • Khóa học "LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CÙNG BRIAN TRACY, Phần 3 - Truyền thông, Teamwork và Hành động" ​ của BizUni dành cho Chủ doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Quản lý cấp cao.
Truyền thông, Teamwork và Hành động - Lãnh đạo kiệt xuất - Phần 3
700.000đ 350.000đ
700.000đ
350.000đ
Mua ngay