Chuyên đề: Các kỹ năng quan trọng của nhà lãnh đạo - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường Doanh Nhân Bizuni

Các kỹ năng quan trọng của nhà lãnh đạo

 

Giảng viên Hồ Minh ChínhPhần 1, Các kỹ năng quan trọng của nhà lãnh đạo

Giảng viên: Hồ Minh Chính


 

Bình luận