Chuyên đề: Các kỹ năng quan trọng của nhà lãnh đạo - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Các kỹ năng quan trọng của nhà lãnh đạo

 

Giảng viên Hồ Minh ChínhPhần 1, Các kỹ năng quan trọng của nhà lãnh đạo

Giảng viên: Hồ Minh Chính


 

Bình luận