Chuyên đề: Động viên quản lý gia tăng doanh số - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Động viên quản lý gia tăng doanh số

 

 

Giảng viên Đỗ Xuân Tùng


Phần 1, Động viên quản lý gia tăng doanh số 

GV Đỗ Xuân Tùng

 

Bình luận