Chuyên đề: Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và xung đột - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và xung đột

 

Giảng viên Bùi Trọng Giao

 

 


Trailer Kỹ năng giải quyết mâu thuẫn và xung đột - GV Bùi Trọng Giao

 

Bình luận