Chuyên đề: Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp. P2/2 - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Phát triển kỹ năng lãnh đạo Doanh nghiệp. P2/2

 

Giảng viên Lê Phụng Hào


Phần 1, Phát triển kĩ năng lãnh đạo Doanh Nghiệp ,Bài 2/2.

GV Lê Phụng Hào 

 

Bình luận