Chuyên đề: Quản trị cảm xúc - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường Doanh Nhân Bizuni

Quản trị cảm xúc

GV Bùi Trọng Giao

 

Phần 1, 

Quản trị cảm xúc.

GV Bùi Trọng Giao

Bình luận