Chuyên đề: Thực thi & 90 ngày đầu tiên làm lãnh đạo - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Thực thi & 90 ngày đầu tiên làm lãnh đạo

 

Giảng viên: Nguyễn Cảnh Bình

Phần 1:  Thực thi & 90 ngày đầu tiên làm lãnh đạo.

GV Nguyễn Cảnh Bình


 

 
 

Bình luận