Giảng viên: Hồ Trọng Lai - Khóa học: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý - Trường đào tạo QTKD BizUni

Giảng viên chính thức khóa: Leadership và các kỹ năng dành cho CEO, cấp quản lý

Hồ Trọng Lai

Chuyên gia tư vấn chiến lược và M&A.

Bề dày kinh nghiệm trên 20 năm ở vị trí lãnh đạo, điều hành cũng như trong vai trò nhà tư vấn về chiến lược, quản trị, tái cấu trúc, mua bán sáp nhập doanh nghiệp,.... tại các Công ty trong và ngoài nước.

Tác giả cuốn “Khởi Phát Nghiệp Thành Cùng Mô Hình Kinh Doanh” và cuốn “Bussiness Model”

Chuyên đề


Tổ chức công việc hiệu quả


Tổ chức công việc hiệu quả

GV Hồ Trọng Lai. 


 

Bình luận