Lãnh đạo kiệt xuất - Brian Tracy (Quà tặng từ LMC)

Giá trị khóa học

Leadership/ năng lực lãnh đạo là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của tất cả các vị trí, từ Chủ doanh nghiệp Giám đốc Điều hành, cho đến các vị trí quản lý các cấp.

"Leaders are not born they are made". Năng lực lãnh đạo, không phải tự sinh ra, mà do học hỏi và rèn luyện. Brian Tracy - bậc thầy hàng đầu thế giới  về leadership", Giảng viên của khóa học ""LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CÙNG BRIAN TRACY" sẽ giúp chúng ta kiến thức và phương pháp để trở thành nhà lãnh đạo kiệt xuất. 

Với hơn 9 chủ đề và hơn 3 giờ học,  khóa học "LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CÙNG BRIAN TRACY" cung cấp những kiến thức và phân tích những tình huống thực tế cần thiết nhằm giúp học viên nắm vững những kiến thức, kỹ năng để rèn luyện trở thành nhà lãnh đạo tài ba và đạt được thành công trong công việc.

  • Rèn luyện cách tư duy của một nhà lãnh đạo.
  • Phát triển tầm nhìn và giữ vững tầm nhìn đó kể cả trong những tình huống khó khăn.
  • Trở thành một nhà lãnh đạo chính trực. 
  • Nắm vữa kĩ năng lập kế hoạch chiến lược.
  • Quản lý dự án, sử dụng các nguồn lực hiệu quả nhất
  • Làm chủ cảm xúc của bản thân và trở thành một nhà lãnh đạo quả cảm
  • Truyền cảm hứng và động lực qua giao tiếp
  • Nâng cáo kĩ năng làm việc nhóm, cách sử dụng nhóm để đạt hiệu quả công việc.
  • Hành động hướng tới sự thành công của tổ chức. 

Đối tượng khóa học

  • Khóa học "LÃNH ĐẠO KIỆT XUẤT CÙNG BRIAN TRACY" của BizUni dành cho Chủ doanh nghiệp, Giám đốc điều hành, Quản lý cấp cao.
Lãnh đạo kiệt xuất - Brian Tracy (Quà tặng từ LMC)
Đăng ký